Brussels Capital University Sürekli Eğitim Merkezi

+90 (216) 362 00 66 [Uzaktan Eğitim Giriş]

İnsan Kaynakları Eğitimi

 

Son yıllarda, insan kaynağı organizasyonların en değerli varlığı olarak kabul edilmektedir. Nitelikli insan kaynağının organizasyona kazandırılması ve organizasyonda tutulması için cazip bir organizasyonel kültür ve iklimin oluşturulması yönünde çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç, yüksek performanslı çalışanlar yoluyla organizasyonel performansı artırmak ve yüksek performanslı organizasyonlar oluşturarak devamlılığı sağlamaktır. Temel amacı, yapılmakta olan işlerin en etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmek olan insan kaynakları departmanları, ülkemizde son birkaç yıldır oldukça önemini hissettirmeye başlamıştır. Örgütlerde sık sık rastlanılan verimlilik problemleri, maliyet problemleri, işgücünde rastlanan olumsuzluk belirtileri, değişim vs. konular daima insan kaynakları fonksiyonunun ilgi alanına girmektedir.

 

Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları

 • İşgücünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılmasında İnsan kaynakları bölümünün önemini fark edeceksiniz.
 • İnsan kaynakları yönetiminin temel amacının mutlu, verimli ve pozitif düşünen çalışanlar yaratmak olduğunun farkına varacaksınız.
 • Başarılı işletmelerin insan kaynakları profiline baktığınızda; iyi eğitim almış, çevreyi analiz eden, araştıran, sürekli öğrenen ve öğreten, gelecek vizyonu olan, paylaşmasını bilen, uyum yeteneği olan, değişime açık kişilerin çoğunlukta olduğunu fark edeceksiniz.
 • Doğru işe doğru elemanın alınmasının, elemanın yetiştirilmesinin ve sürekliliğinin sağlanması ile şirketlerin verimliliği ve karlılığı arttırılmasında insan kaynaklarının ne kadar aktif rol aldığını fark edeceksiniz.
 • Şirketlerde verilen eğitim ve geliştirme programları personelin motivasyonu artmasında aynı zamanda personel kendine önem verildiğini hissederek performansında da yükselme görülmesinde insan kaynaklarının fonksiyonel yapısını fark edeceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılmalı:

 • İnsan Kaynakları alanında kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes
 • Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları Uzmanları

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 1) İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Tarihsel Süreç
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri
 • İnsan Kaynaklarında Örgütlenme
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt Yapısı

 

 2) İş Analizi

 • İş Analizinin

  So whenever my thought require a individual to edit my newspaper’ crosses your head, you will have to employ the Writers Feb Hour to supply the editing and proofreading services to you. The issue is that some functions must be polished by experts. No matter your field of the sort of writing that you’re supposed to submit and research, you could create some use of editing services that writing help are academic that are specialist. Students may find or you’re in a position to acquire individual programs rather than the Office Suite that is total. Bear in mind that unless you’re an expert with plenty of experience, it’s ideal to work after a night’s rest. Our newspaper editing supplier can help you to organize your paper into the format and structure utilizing the writing styles. The subsequent thing you may have to do is proofread and edit the paper.

  İşlevleri

 • Bilgi Sağlama Yöntemleri
 • İş Analizi Teknikleri
 • İş Analizi Bilgilerinin Düzenlenmesi

 

 3) İnsan Kaynakları Planlaması

 • Planlama Yöntemleri
 • Personel Alımı-Çıkarımı
 • İnsan Kaynakları Talebinin Belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları Arzının Planlanması
 • İnsan Kaynakları Talebin Karşılanması

 

4) İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları

 • Personel Bulma-Seçme
 • Oryantasyon
 • Eğitim Planlanması
 • Kariyer Planlama
 • Performans Değerlendirme Süreci
 • Ücret Yönetimi
 • İş Değerleme Süreci
 • İş Gören Sağlığı ve İş Güvenliği

 

 5) Çalışma İlişkileri

 • Sendikaların Örgütlenmesi
 • Toplu Pazarlık
 • Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • Çalışanların İş Ortamına Uyumu
 • İş Kanunu ve Uygulamaları

 

Eğitim Süresi / Yeri / Tarihi:

Süre ortalama 10 saat, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.

 

Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:

Katılımcılara ‘’Katılım Belgesi’’ verilmektedir.

The Personal Statement is one of the most crucial parts of applying for college entrance

It is a great opportunity to write about your thoughts and aspirations for your self, your own future and in which you hope to go termpapersworld in life. Every high school student should at least take this badly. Here are a few things that Will Allow You to create a personal statement which will Stick out and Provide you the most benefit:

College paper writing is never simple and pupils are of doing it, actually fearful. Some are afraid of what could happen if they fail. There is no need to be. You’ll be able to submit your thesis writer newspaper that assist you and will certainly make a mark if you observe a few tips and tricks.

You would

You’ll have to

Although, all these are the most frequent kinds of

Think of the

The perfect method to establish if this really is affordable-papers.net a credible source is to compare their rates of return along with their other offers.

essay for a chess game.

papers to write.

look into just how many essays that you would like to submit so that you will know how many pages your essay should have.

like to be certain you don’t select the incorrect one.