Brussels Capital University Sürekli Eğitim Merkezi

+90 (216) 362 00 66 [Uzaktan Eğitim Giriş]

Liderlik Yönetimi

 

Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmenin önemi artmaktadır. Bu doğrultuda yöneticiler şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

 

Bu Eğitimin Size ve Kurumunuza Kazandıracakları

 • Liderliğin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Liderlik davranış biçimlerini ve başarılı bir liderin sahip olması gereken özellikleri detaylı olarak fark edeceksiniz.
 • Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabileceksiniz.
 • Kendinize özgü liderlik tarzınızı oluşturmanızda ve etkin kullanmanızda yardımcı olacak yöneticilik yetkinliklerini kazanacaksınız.
 • Liderliği davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız.
 • Bir lider zamanı ve stresi nasıl yönetir farkına varacaksınız.
 • Liderlikteki IQ ve EQ zeka türlerinin işlevselliğini daha net ayırabileceksiniz.
 • Bir kurumdaki liderin çalışanların motivasyonu ve aidiyet duygusu üzerinde ne kadar çok etkin rol oynadığının farkına varacaksınız.
 • Farklı konularda yapacağımız beyin jimnastikleri ile teorik konuları uygulamalı hale getirerek hem keyifli zaman geçirecek hem de eğitimin kalıcılığını arttıracaksınız.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Liderlik potansiyelini görmek isteyen herkes
 • Girişimciler
 • Üst düzey yöneticiler
 • Takım liderleri
 • Departman yöneticileri

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 1) Liderlik Kavramı ve Kapsamı

a) Liderlik ve Tarihçesi

b) Temel Liderlik Kavramları

c)  Liderlik Tarzları

d)  Lider & Yönetici Farkı

e) Lider ve Güç Kaynakları

f) Uygulamalı Beyin Jimnastiği

 

2)  Liderlik Yaklaşımları

a) Özellikler Yaklaşımı

b) Davranışsal Yaklaşımlar

c) Yönetim Tarzlarına Göre Yaklaşımları

d) Karizmatik Yaklaşımlar

e) Harekete Geçirici Yaklaşımlar

f) Durumsallık Yaklaşımı

g) Uygulamalı Beyin Jimnastiği

 

3) Lideri Karakterize Eden Özellikler

a) Kişilik Tipi

b) Zeka Düzeyi ( IQ ve EQ

If you’re trying to make some cash with your writing abilities, then you may want to try writing essays. By linking a freelance writing website, you can get a check every month write my essay for me. This is a great way to begin making money. These days, the Internet has made it effortless for anybody to put up their own company online. You will find writing websites that pay you to write essays for cash. Why not use this wonderful opportunity? You can make money writing essays and people will get paid!

zeka türleri)

c) İletişim Becerileri

d) Girişimcilik Özellikleri

e) Takım Yönetimine Etkisi

f) Uygulamalı Beyin Jimnastiği

 

4) Liderlik Nitelikleri

a) Liderlik Yasası

b) Liderlik ve Benlik Saygısı

c) Liderlik ve Problem Çözme Becerileri

d) Liderin Anahtar Soruları

e) Uygulamalı Beyin Jimnastiği

 

Eğitim Süresi / Yeri / Tarihi:

Süre ortalama 10 saat, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.

 

Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:

Katılımcılara ‘’Katılım Belgesi’’ verilmektedir.
paper writing services review