Brussels Capital University Sürekli Eğitim Merkezi

+90 (216) 362 00 66 [Uzaktan Eğitim Giriş]

Profesyonel Satış ve Pazarlama

 

Kurumsal dünyada pazarlama ve satışta fark yaratma ve müşteriye değer katmanın yollarını. Pazarlama stratejisi, bir işletmenin pazarda ne yapabileceğini belirler. Pazarlama mal ve hizmet üretilmeden önce başlayan, mal ve hizmetlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması, tutundurulması ve satış sonrasındaki aşamaları da kapsayan, geniş kapsamlı bir süreçtir. Daralan pazarlar ve artan rekabet, satış temsilcilerinin öneminin giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu eğitimle, satış elemanı olmak isteyen ve halen satış mesleğini icra eden kişilerin kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, müşterilerini tanıma ve analiz etmeleri, müşterilerinde güven yaratmaları, müşterilerini anlama ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve müşterilerini satın alma eylemine nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin kilit noktalarının neler olduğu sunulmaktadır. Teorik bilginin gerçeklerle desteklendiği, bilginin beceriye dönüşmesine katkı sağlanması temel amacı oluşturmaktadır.

 

Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları:

 • Pazarlama ve satış profesyonelliğine adım atmanıza yardımcı olacaktır.
 • Satış ve pazarlama avantajları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi hakkında farkındalık geliştirmenizi sağlayacaktır.
 • Çağdaş Pazarlama anlayışına sahip olacaksınız.
 • Satış Süreci hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Satışta kullanılan etkili formüller hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Satış ve Pazarlama Becerileri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Satışta kullanılan etkili iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Satış anı davranışları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Satış teknikleri üzerine uygulamalar yaparak akademik bilgilerinizi daha kalıcı ve eğlenceli hale getireceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılmalı:

 • Satış ve Pazarlama alanında kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes
 • Yöneticiler
 • Tüm çalışanlar

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 1) Satış ve Pazarlama hakkında ön bilgiler

 • Satış-Pazarlama ve Tarihsel Süreç
 • Satış Nasıl Doğar?
 • İşletme Bilgisi
 • Ürün Bilgisi
 • Müşteri Bilgisi

 

2)

Then you need to understand how to compose a fantastic essay, if you want to compose an article. Essay writing isn’t essay writing quite as easy as it looks as you need to present your thoughts in an organized manner. To be able to make things easier for you, there are some pointers that you should follow. The first thing that you need to do is not simple to understand and is to select a subject that interests you. For instance, if you would like to compose an informative article on a country’s background, then you can begin writing about the history of a certain country.

Pazarlama Stratejileri

 • Hedef Pazar Tayini
 • Süreç-Kriter-Etkinlik-Konumlandırma
 • Büyüme Stratejileri
 • Pazar ve Ürün Genişletme- Geliştirme
 • Rekabet Stratejileri
 • Değer-Maliyet Liderliği- Farklılaştırma Stratejisi

 

 3) Pazarlamada Hakim Olan Anlayışlar

 • Üretim Anlayışı
 • Ürün Anlayışı
 • Satış Anlayışı
 • Çağdaş Pazarlama Anlayışı

 

4) Satış ve Pazarlama Becerisi

 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Satış Becerisi
 • Pazarlama Becerisi
 • Satış ve Pazarlama Arasındaki Farklar

 

 5) Satış Sürecine Hazırlık

 • Fiziksel Hazırlık
 • Demografik Yapı Analizi
 • Psikografik Yapı Analizi
 • Zihinsel Hazırlık

 

 6) Satış Süreci Ana Hatları

 • Güven Bağı
 • Tatminsizlik Analizi
 • Satış Sunumu
 • Satış Fırsatları Ortaya Çıkarma
 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi
 • Telefonu Etkin Kullanmak ve
 • Yetkiliye Ulaşabilmek
 • Satışta Yaratıcılık ve Motivasyon
 • İtiraz Karşılama-Geri Besleme
 • g) Satış Kapatma

 

Eğitim Süresi / Yeri / Tarihi:

Süre ortalama 12 saat, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.

 

Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:

Katılımcılara ‘’Katılım Belgesi’’ verilmektedir.

As a writer, a paper writer can help your business enterprise

For this you can make a stylish record that’ll be read and appreciated by people. Here are writing service some Reason Why You Must Seek the Services of a newspaper writer to the organization: